Om oss

TORSTA GÅRD

Om oss och gården

Familjen Landin har ägt gården sedan 1995. Under årens lopp har den ändrats och utvecklats och idag drivs mestadels gräsvall på gården i samarbete med de andra gårdarna runt omkring för mjölkande kor.

 

På 1700-talet fanns det en radby som låg vid Torsta med skogen bakom gårdarna och åkrarna på framför. Mellan åren 1850-1890 genomfördes den största jordreformen någonsin i Sverige, Laga skifte. Den innebar att gårdar flyttades ut på åkrarna för att varje jordbruk skulle få större sammanhängande åkerareal.

Vår gård flyttades till Nedre Torsta på 1880-talet. Det innebar att ekonomibyggnader och mansgårdsbyggnad plockades ner bräda för bräda och byggdes upp på den nya plats där den står idag.

Flygeln byggdes på 1700-talet på Torsta och byggdes sedan upp igen på Nedre Torsta under reformen. Den är varsamt renoverad med flera golv och tak kvar från 1700-talet. Under denna tid var det flygeln som var gårdens mansgårdsbyggnad.

Den nya mansgårdsbyggnaden byggdes upp ett år efter den stora stormen 1926. Det var ett sätt att ta till vara på den stora mängd nerfallna träd.

Kontorsflygeln uppfördes som ett magasin på 1880-talet. 1994 byggdes magasinet om till den kontorsflygel som den är idag.

 

Tips

Aktiviteter och sevärdheter

  • Kvismarens naturreservat/Öby kulle
  • Kumla äventyrsbad/Sjöparken
  • Gustavsvik äventyrsbad
  • Flera golfbanor
  • Konst på hög
  • Lek och buslandet
  • Guidad tur på Örebro slott